จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนสมาชิก

จำนวนดาวโหลด

ความรู้ของหมอพื้นบ้าน l ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน

ค้นหาความรู้ของหมอพื้นบ้าน

Folk1

หมอตำแย

หญิงผู้ทำคลอดตามแผนโบราณ

Folk4

หมอยาสมุนไพร

ใช้สมุนไพรรักษาโรคหรือส่งเสริมและดูแล สุขภาพ

Folk5

หมอนวดพื้นบ้าน

การนวดรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการ

Folk3

หมอกระดูก

รักษากระดูก ข้อ รวมถึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของแขนขา

Folk6

หมอรักษาสัตว์พิษกัด

สมุนไพรรักษาสัตว์มีพิษกัด ตรวจสอบบาดแผล และดูรอยเขี้ยวงู

Folk2

หมอพิธีกรรม

ดูฤกษ์ยาม การขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายจากการดูกลุ่มที่ป้องกันหรือรักษาทางกาย

Group_12549

แบบประเมินความพึงพอใจ

เว็บไซต์ morphunban.com อยู่ภายใต้โครงการวิจัย  “ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ ในระดับพื้นที่

CSR3

จัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่ และสร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด

line%20or2