จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนสมาชิก

จำนวนดาวโหลด

ทำเนียบหมอพื้นบ้าน l ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้าน

ทำเนียบหมอพื้นบ้าน

Group_12549

แบบประเมินความพึงพอใจ

เว็บไซต์ morphunban.com อยู่ภายใต้โครงการวิจัย  “ระบบการจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ ในระดับพื้นที่

CSR3

จัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสุขสมบูรณ์ในระดับพื้นที่ และสร้างระบบจัดการความรู้ของหมอพื้นบ้านในประเทศไทยให้อยู่ในรูปของคลังความรู้แบบเปิด

line%20or2